اخبار و اعلانات

 

کسب رتبه الف برای 6 نشریه دانشگاه الزهرا(س)
1400-08-29

نشریات "پژوهش های تجربی حسابداری"، "راهبرد مدیریت مالی"، تحقیقات علوم قرآن و حدیث"، "زبان پژوهی"، "مطالعات اجتماعی-روانشناختی زنان" و "مبانی نظری هنرهای تجسمی" در رتبه بندی نشریات وزارت عتف حائز رتبه "الف" شدند. معاونت پژوهش و فناوری این موفقیت را به جامعه دانشگاه الزهرا تبریک گفته و از تیم علمی و اجرایی نشریات قدردانی می نماید.
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب